Sekcia

Rok 1952: V Nižnej začínajú rozorávať medze

Každá rozoraná brázda na družstevnom poli znamená nový úder do tváre nepriateľa a náš príspevok k boju za mier.

 

     V sobotu 2. augusta nastúpili družstevníci v Nižnej na polia a začali slávnostne rozorávať medze.

 

     "V obci Nižná v okrese Piešťany, hospodárilo doteraz 21 roľníkov v JRD I. typu. Do 2. augusta t. r. podpísalo prevádzkový poriadok JRD III. typu vyše 80 malých a stredných roľníkov s výmerou 500 ha z celkovej výmery 780 ha. Týmto dali základ pre spoločné hospodárenie na družstevných lánoch vo väčšinovom JRD", uvádza archívna správa TASR.

V sobotu 2. augusta nastúpili družstevníci v Nižnej na polia, kde začali slávnostne rozorávať medze. Foto: archív TASR, autor Lang/4. augusta 1952
Traktoristi z piešťanskej STS začali slávnostne rozorávať medze družstevníkom v Nižnej. Foto: archív TASR, autor Lang/4. augusta 1952

 

     Na slávnosti družstevníkov v Nižnej sa zúčastnil predseda bratislavského KNV poslanec NZ Rudolf Martanovič, zástupcovia 0NV, MO KSS, MNV a družstevníci.

     Predseda KNV Rudolf Martanovič vo svojom prejave okrem iného zdôraznil dôležitosť ďalšieho získavania roľníkov do JRD a rozorávania medzí, lebo každá rozoraná brázda na družstevnom poli znamená nový úder do tváre nepriateľa a náš príspevok k boju za mier.

Člen Okresného národného výboru pri prejave. Foto: archív TASR, autor Lang/4. augusta 1952
Zväzák Ferech Viliám, ktorý získal do družstva 4 roľníkov. Foto: archív TASR, autor Lang/4. augusta 1952