Sekcia

Rok 1951: Jarné práce na poliach Horných Zeleníc

Medzi JRD v okrese Hlohovec, ktoré dobre napredujú v jarných prácach a ukazujú malým a stredným roľníkom, že tieto práce možno spoločnými silami vykonať rýchlejšie a kvalitnejšie, patrí i JRD v Horných Zeleniciach.

 

     "Družstevníci v Horných Zeleniciach skončili sejbu jarných plodín na 100% pred plánovaným termínom a len čo to počasie dovolilo, dali sa do sadenia cukrovej repy na semeno.

     Na sadenie cukrovej repy - semenačky nastúpili družstevníci organizovane v 20-člennej skupine pod vedením vedúceho živočíšnej skupiny JRD Jozefa Kováčika. Pracujú presne podľa jeho pokynov a vedúci skupiny sám kontroluje celý postup práce. Dôležité je dodržiavanie správnych vzdialeností, výber vhodných sadeníc a vykopávanie dostatočne hlbokých jamôk, čo je podmienkou vysokej a kvalitnej úrody repného semena", píše sa v archívnej správe TASR.

20 - členná skupina družstevníkov JRD v Horných Zeleniciach pracuje pri sadení cukrovej repy-semenačky čo najpresnejšie, aby sa dosiahlo veľkej úrody repného semena. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/10. apríla 1951
Družstevníčka JRD v Horných Zeleniciach Anna Rávová pracuje pri sadení cukrovej repy-semenačky. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/10. apríla 1951
Družstevník Ján Jakubec sa stará o to, aby sa repa sadila do rovnakých vzdialeností, čo je hlavnou podmienkou pre kvalitnú úrodu repného semena. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/10. apríla 1951

 

     O prácu družstevníkov v Horných Zeleniciach prejavila záujem aj miestna školská mládež, ktorá pod vedením riaditeľa národnej školy Eduarda Žoltického, člena JRD, navštívila družstevníkov pri práci na poli, kde im aj podľa potreby pomohla.

Riaditeľ národnej školy Eduard Žoltický prichádza na pole s miestnou školskou mládežou. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/10. apríla 1951
O usilovnej a svedomitej práci dietok národnej školy v Horných Zeleniciach svedčia nielen družstevníci ale aj naše obrázky. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/10. apríla 1951