Sekcia

Rok 1962: V Ivanke pri Dunaji vybudujú hydinovú veľkovýrobňu

V Ivanke pri Dunaji začali v stredu 7. marca krajskú stavbu mládeže - výstavbu veľkovýrobne hydinového mäsa a vajec.

 

     "Patronát nad výstavbou hydinovej veľkovýrobne prebrali zväzáci Západoslovenského kraja.  Ako prvá prišla na stavbu deväťčlenná stavebná skupina z Jednotného roľníckeho družstva Jarovce a osemčlenná zväzácka skupina zo Strojno-traktorovej stanice Holice. V apríli ich vystrieda v krátkodobých a dlhodobých brigádach ďalších 70-80 mladých zväzákov", uvádza archívna správa TASR.

Predseda KV ČSM, člen predsedníctva SÚV ČSM Jaroslav Hlinický v prejave pripomenul doterajšie úspechy zväzákov na mládežníckych stavbách. Na slávnostnom začatí stavby prehovoril k mládežníkom aj riaditeľ Pôdohospodárskeho stavebno-technického rozvoja n. p. v Bratislave Ing. Štefan Makovník a riaditeľ ŠM v Ivanke Ján Ostrochovský. Foto: archív TASR, autor K. Cích/7. marca 1962
Majster Michal Jakab srdečne víta prvých brigádnikov Pavla Szeifa, Juraja Makkého a Jozefa Lelkeša. Foto: archív TASR, autor K. Cích/7. marca 1962

 

     Národný podnik Hydinárstvo v Ivanke pri Dunaji vznikol v roku 1962 zlúčením miestneho Jednotného roľníckeho družstva a Štátneho majetku. Spolu s Výskumným ústavom chovu a šľachtenia hydiny poskytli zamestnanie mnohým obyvateľom Ivanky. V obci bola v roku 1961 zriadená aj Stredná poľnohospodárska technická škola so zameraním na hydinárstvo. Mala celoslovenskú pôsobnosť.