Sekcia

Rok 1993: Inaugurácia prvého prezidenta samostatnej SR

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zvolili 15. februára 1993 Michala Kováča za prvého prezidenta samostatnej Slovenskej republiky. Jeho inaugurácia sa konala 2. marca.

 

     Inaugurácia sa konala v priestoroch bratislavskej Reduty. O 11. hodine za zvuku slávnostných fanfár vstúpil do siene prezident SR Michal Kováč v sprievode svojej manželky, predsedu NR SR Ivana Gašparoviča a premiéra slovenskej vlády Vladimíra Mečiara.

     Slávnostné zasadnutie otvoril I. Gašparovič. Vo svojom prejave okrem iného zdôraznil, že prezident republiky je prvý medzi rovnocennými občanmi a stelesňuje vôľové a charakterové vlastnosti, mravnú bezúhonnosť a profesionálnu vyspelosť.

     Po krátkom príhovore Ivan Gašparovič požiadal Michala Kováča o zloženie prezidentského sľubu. S rukou položenou na Ústave SR Michal Kováč povedal: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať Ústavu i ostatné zákony..."

Slávnostná inaugurácia prezidenta SR sa konala 2. marca v bratislavskej Redute. Prezident SR M. Kováč (vľavo) a Predsedníctvo NR SR zľava Augustín Marián Húska, podpredseda NR SR, predseda NR SR Ivan Gašparovič, podpredseda NR SR Peter Weiss a podpredseda NR SR Jozef Prokeš. Foto: archív TASR, autor D.Šulla/2. marca 1993

 

     Hlave štátu prišli zablahoželať prezidenti susedných krajín Václav Havel (ČR), Árpád Göncz (MR), Thomas Klestil (Rakúsko) a Lech Walesa (PR), ktorí boli svedkami jeho inaugurácie. V krátkom rozhovore zazneli prísľuby úzkej spolupráce susediacich krajín v mene priateľstva a prosperity ľudí žijúcich v stredoeurópskom regióne.

Prezident SR Michal Kováč pozdravil krátko 2. marca popoludní občanov hlavného mesta SR ako aj ďalších miest a obcí Slovenska z balkóna Bratislavského hradu. Foto: archív TASR, autor P. Neubauer/2. marca 1993
Michal Kováč s malým dieťaťom na nádvorí Bratislavského hradu. Foto: archív TASR, autor P. Neubauer/2. marca 1993

 

     Pri príležitosti inaugurácie prišla prezidentovi zablahoželať aj 19-členná delegácia z jeho rodnej obce Ľubiša, okres Humenné. "Žiadny dar sme mu nepriniesli, odovzdali sme mu len kvety a zaželali dobré zdravie, pevné nervy, silu, trpezlivosť a dobrú spoluprácu s vedúcimi predstaviteľmi politických strán," povedala Anna Hrínová z Ľubiše, uvádza sa v archívnej správe TASR. 

Spoločná fotografia - prezident SR a jeho rodáci z Lubiše. Foto: archív TASR, autor V. Benko/2. marca 1993
Prezident SR Michal Kováč s vnučkou v náručí vo svojej pracovni. Foto: archív TASR, autor V. Benko/2. marca 1993