Sekcia

Rok 1950: Výhodné nákupy pre najlepších družstevníkov

Víťazom súťaže žatevných a mlatebných prác, členom JRD v Hornej Potôni, ktorí sa v celoštátnom meradle umiestnili na 2. mieste a na Slovensku získali 1. miesto, umožnilo Povereníctvo priemyslu a obchodu výhodný nákup osobných a domácich potrieb.

 

     "V nedeľu 8. októbra sa sústredili na priestrannom dvore družstva v Hornej Potôni pojazdné predajne našich socialistických distribučných podnikov a utvorili predajný park, v ktorom družstevníci mohli od ranných hodín nakupovať v tento deň bez bodov aj taký tovar, ktorý je za normálnych okolností viazaný na bodovú hodnotu.

     Na predaji sa zúčastnili národné podniky Vesna, Odeva, Obuva, Technokov, Sklo a porcelán a Nakladateľstvo Pravda, ktoré predávalo vo svojom stánku knihy v jazyku slovenskom a maďarskom", píše sa v archívnej správe TASR.

Každý družstevník si nakúpil to čo potreboval. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/10. októbra 1950
V pojazdnej predajni Odeva našli družstevníci bohatý výber kvalitných oblekov. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/10. októbra 1950