Sekcia

Rok 1977: Geofyzikálny ústav SAV si buduje vedecké pracoviská

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied buduje na Železnej studničke v Bratislave seizmickú stanicu. V Arboréte Mlyňany už pracuje meteorologické observatórium.

 

     "Po dobudovaní bude nová seizmická stanica Geofyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave najmodernejšou súčasťou siete seizmických staníc na Slovensku.

     Stanicu vybudovali v priestore starého lomu. Seizmometre sú umiestnené na konci 20 metrov dlhej, do pevnej skaly vytesanej chodby, kde zachytávajú seizmické prejavy z nášho územia i celého sveta. Zachytené údaje sú spolu s informáciami ďalších seizmických staníc po vyhodnotení podkladom zistenia epicentier, veľkostí zemetrasení a ďalších geofyzikálnych informácií", uvádza archívna správa TASR.

Geológ Pavol Pajdušák pri overovaní stability vlastnej periódy kyvadla seizmometra. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/15. júna 1977
Vedecký pracovník Geofyzikálneho ústavu SAV prom. geológ Pavol Pajdušák pri vyhodnocovaní zemetrasení zo seizmografov. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/15. júna 1977

 

     Aj v arboréte Mlyňany má Geofyzikálny ústav SAV svoje odborné pracovisko. Je tam nainštalované meteorologické observatórium, ktoré je vybavené automatickými prístrojmi. Tie získavajú nielen základné, ale i podrobnejšie meteorologické podklady pre štúdium radiačnej bilancie v ovzduší.

     Okrem toho poskytuje údaje Ústavu dendrológie SAV a pomáha okolitým JRD informáciami o počasí. 

V observatóriu sa striedajú traja pozorovatelia v trojdenných zmenách. Ladislav Solčiansky zapisuje údaje o termínových pozorovaniach. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/17. júna 1977