Sekcia

Rok 1993: Vychádzajú dve nové encyklopédie o Slovensku

V Encyklopedickom ústave SAV v Bratislave pripravujú na vydanie dva nové knižné tituly encyklopedickej literatúry. Je to Malá slovenská encyklopédia a Slovensko a Slováci v angličtine.

 

     Malá slovenská encyklopédia je prvou všeobecnou encyklopédiou zahŕňajúcou všetky oblasti ľudského poznania zhruba za posledných šesťdesiat rokov. Obsahuje 40 000 hesiel a 200 autorských hárkov. Vyjde koncom mája a predchádza vydaniu šesťzväzkovej reprezentatívnej encyklopédie.

Malá slovenská encyklopédia obsahuje 40 000 hesiel a 200 autorských hárkov. Foto: archív TASR, autor Š. Pušká/11. mája 1993

 

     Encyklopédia Slovensko a Slováci v americkej angličtine má propagačný a reprezentatívny charakter s bohatými ilustráciami. Obsahuje aj údaje o Slovákoch v zahraničí pochádzajúcich zo Slovenska a pôsobiacich vo svete. Štylisticky a obsahovo sa približuje bežne zaužívaným štandardom amerických encyklopédií.

Encyklopédia Slovensko a Slováci v americkej angličtine má propagačný a reprezentatívny charakter. Foto: archív TASR, autor Š. Pušká/11. mája 1993
PhDr. Anna Prociková (vľavo) a PhDr. Otília Balšinková porovnávajú niektoré heslá v knižničnom fonde zahraničných encyklopédií. Foto: archív TASR, autor Š. Pušká/11. mája 1993