Sekcia

Rok 1963:V Novákoch vychovávajú kádre pre elektrárenské prevádzky

Energetici najväčšej tepelnej elektrárne na Slovensku - elektrárne Nováky v Zemianskych Kostoľanoch, pomáhajú pri odbornom výcviku kádrov pre tepláreň Východoslovenských železiarní a pre tepelnú elektráreň vo Vojanoch.

 

     V tomto roku vyškolili v šesťmesačnom kurze v Zemianskych Kostoľanoch pre tepláreň VSŽ 14 inšpekčných elektrikárov, ktorí boli vyslaní zo železiarní. Pre elektráreň vo Vojanoch už od roku 1961 vychovávajú novácki energetici učňov zámočníkov, elektrikárov a elektromechanikov.  

Marián Duda (vpravo) zacvičuje do funkcie mechanika meracích prístrojov pre kotolňu a strojáreň Jozefa Feneša, ktorý je tu už tretí rok na zácviku pre tepelnú elektráreň vo Vojanoch na východnom Slovensku. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/14. novembra 1963
Marián Duda vysvetľuje dôležitosť kontroly CO2 pre správne hospodárenie kúrenia kotla Jozefovi Fenešovi (vľavo). Bude z neho mechanik meracích prístrojov. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/14. novembra 1963
Jozef Feneš sa zacvičuje už tretí rok pre tepelnú elektráreň vo Vojanoch na funkcii mechanika meracích prístrojov. Spokojný je on i jeho učitelia. Zľava: smenový inžinier Jozef Boháčik, kurič Jozef Baláž, mechanik Marián Duda a Jozef Feneš. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/14. novembra 1963
Stanislav Poliak (vpravo) sa zacvičuje pre obsluhu desilikácie. Na obrázku s majstrom Jánom Žuchovským z oddelenia strojovne pri zmäkčovači. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/14. novembra 1963
Na novú prevádzku v Novákoch - ENO 3 prešiel zo starej prevádzky ENO 1 a 2 osvedčený pracovník Ján Perniš, vedúci desilikácie (vľavo). Na obrázku pri paneli 120 tonovej desilikácie s vedúcim chemikom prevádzky ENO 3 Vladimírom Rosom (uprostred) a Štefanom Králom, ktorého zaškoľujú na demineralizačnej stanici ENO. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/14. novembra 1963