Sekcia

Rok 1946: Otvorili Štátny ústav pre výživu ľudu a dietetiku

Po skončení 2. svetovej vojny sa začal klásť väčší dôraz na stravovanie a správnu výživu. Zbor povereníkov ešte na jeseň 1945 rozhodol o zriadení Štátneho ústavu pre výživu ľudu a dietetiku v Bratislave.

 

     Štátny ústav pre výživu ľudu a dietetiku v Bratislave bol zriadený rozhodnutím Zboru povereníkov 27. septembra 1945. Organizačne bol včlenený do Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu. Hlavnou ideou zriadenia tohto ústavu bola potreba lepšej zdravotnej starostlivosti o pracujúcich, aby „chorí dostali k svojmu zdravotnému stavu zodpovedajúcu diétu a neboli stravovaní podľa toho, koľko mohli zaplatiť za pobyt v nemocnici“.

     Popri Štátnom ústave pre výživu ľudu a dietetiku fungovala aj  Dietetická škola, v ktorej sa konali kurzy správnej výživy a varenia pre kuchárky a kuchárov zo štátnych nemocníc, závodných kuchýň, inštruktorky v poľnohospodárstve, ktoré mali dvíhať úroveň pospolitého ľudu a nezabúdalo sa ani na ženy pracujúce v domácnosti.

Riaditeľ ústavu MUDr. Imrich Sečanský. Foto: archív TASR, autor L. Roller/15. apríla 1946

 

     Pri Štátnom ústave pre výživu ľudu a dietetiku fungovala aj diétna jedáleň. Využívali ju prevažne chorí na žalúdočno-črevné ochorenia, ktoré boli v druhej polovici 40. rokov značne rozšírené. Bratislavskí lekári oceňovali túto  „liečebnú pomôcku“. V jedálni zákazníkov usmerňovali diétne asistentky, učili ich aké jedlá môžu konzumovať, ako si potraviny majú doma pripraviť, aby vyhovovali ich zdravotnému stavu. Podobnú jedáleň zriadil  ústav aj v továrni Dynamit-Nobel a v ďalších väčších podnikoch a kúpeľných miestach.

Otvorenie Štátneho ústavu pre výživu ľudu a dietetiku v Bratislave. Diétna jedáleň. Foto: archív TASR, autor L. Roller/15. apríla 1946
Otvorenie Štátneho ústavu pre výživu ľudu a dietetiku v Bratislave. Diétna jedáleň. Foto: archív TASR, autor L. Roller/15. apríla 1946
Otvorenie Štátneho ústavu pre výživu ľudu a dietetiku v Bratislave. Diétna jedáleň. Foto: archív TASR, autor L. Roller/15. apríla 1946

 

     Priekopníkom modernej slovenskej dietológie bol MUDr. Imrich Sečanský (1914-2013). Stál pri zrode Štátneho ústavu pre výživu ľudu a dietetiku, v rokoch 1945-1952 bol jeho riaditeľom. MUDr. Sečanský bol spoluzakladateľom aj prvých diétnych jedální v Československu i prvej hotelovej školy v Piešťanoch.

     Ešte v roku 1944 predstavil prvý návrh diétneho stravovania pre nemocnice. V povojnovom období presadil v nemocniciach stravovanie podľa druhu a stupňa choroby a zasadil sa o vybudovanie spoločného stravovania v závodoch, úradoch a školách. Imrich Sečanský je autorom publikácie Diétne stravovanie, v ktorej zhrnul význam jednotlivých živín vo výžive zdravého a chorého človeka, poskytol prehľad diétnych postupov známych zo zahraničia a zároveň navrhol zásady liečebnej výživy pri jednotlivých ochoreniach.

Otvorenie Štátneho ústavu pre výživu ľudu a dietetiku v Bratislave. Foto: archív TASR, autor L. Roller/15. apríla 1946
Otvorenie Štátneho ústavu pre výživu ľudu a dietetiku v Bratislave. Riaditeľ ústavu MUDr. Imrich Sečanský (prvý sprava). Foto: archív TASR, autor L. Roller/15. apríla 1946