Sekcia

Rok 1960: Občania Bratislavy oslávili Deň čs. armády

V nedeľu 2. októbra sa zišli občania Bratislavy na Gottwaldovom námestí, aby spoločne s vojakmi oslávili Deň československej ľudovej armády.

Výstavné ukážky bojovej techniky, ktoré boli pri oslave Dňa čs. armády na Gottwaldovom námestí sa tešili veľkému záujmu našich najmenších. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/ 2. októbra 1960