Sekcia

Rok 1970: Nové pracovisko pre metrológov

V pondelok 18. mája otvoril v Bratislave minister a predseda Federálneho výboru pre techniku a investičný rozvoj Ing. Oldřich Černík nové pracovisko Československého metrologického ústavu.

 

     "Úlohou tohto vedeckého pracoviska bude rozvíjať výskum v oblasti presného merania, metód merania, návrhov prístrojov na tieto merania, uschovávania čs. analytických normálov a pod. Nové pracovisko, ktoré postavili nákladom 10 miliónov Kčs, umožní sústrediť výskumných pracovníkov z desiatich pracovísk roztrúsených po celej republike", uvádza archívna správa TASR.

Ing. Oldřich Černík dáva ústav do prevádzky. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/18. mája 1970
Hostia v laboratóriu ústavu. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/18. mája 1970