Sekcia

Výročie SNP cez upomienkové predmety

Čo najbližšie k masám, kázala propaganda KSČ pred oslavami rôznych výročí a sviatkov. A tak za 45 rokov vzniklo množstvo upomienkových predmetov, ktoré ľuďom po oslavách pripomínali tieto dejinné udalosti.

 

     Výročie SNP bolo vždy o stretnutiach preživších účastníkov a spomienkach na ich spolubojovníkov...a tak propaganda vsadila na zápalky a tabakové výrobky, ktoré neodmysliteľne patrili aj k partizánom. V roku 1948 sa k 4. výročiu SNP vyrobili jubilejné cigarety...

Jubilejné cigarety Bojovník k 4. výročiu SNP. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/20. augusta 1948
Jubilejné cigarety Bojovník k 4. výročiu SNP. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/20. augusta 1948

 

     K 15. výročiu SNP pripravili pracovníci kremnickej mincovne rôzne odznaky a plakety.

Výtvarník kremnickej mincovne Andrej Peter zhotovuje návrh na plaketu pre účastníkov turnaja o Putovný pohár hrdinu ZSSR kpt. Jána Nálepku, ktorý bude v dňoch 31. júla - 2. augusta v Banskej Bystrici. Foto: archív TASR, autor K. Cích/1. júla 1959
Takto vyzerá celoštátny odznak k 15. výročiu Slovenského národného povstania. Pätcípa červená hviezdu 25 mm priemeru, v kruhu je ruka s automatom a v pozadí obrysy fabriky. V dolnej časti odznaku bude zlatá pätnástka. Takýchto odznakov vyrazia 200 000 kusov. Foto: archív TASR, autor K. Cích/1. júla 1959
Pracovníci kremnickej mincovne pripravujú a razia rôzne odznaky a plakety k veľkolepým oslavám 15. výročia SNP. Pohľad na budovu kremnickej mincovne. Foto: archív TASR, autor K. Cích/1. júla 1959

 

     K 20. výročiu SNP začali v banskobystrickom závode Modrotlač, ktorý je nositeľom titulu Vzorný exportný závod, vyrábať pamiatkové bavlnené šatky.

K oslavám 20. výročia SNP dámske šatky. V Banskej Bystrici ich vyrobili 10 tisíc kusov. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/25. augusta 1964
K oslavám 20. výročia SNP dámske šatky. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/25. augusta 1964