Sekcia

Rok 1968:Závody si vychovávajú zamestnancov vo svojich učilištiach

Búrlivo sa rozvíjajúci chemický priemysel potrebuje čoraz viac kvalifikovaných pracovníkov. Chemické závody si preto vychovávajú kvalifikovaných robotníkov vo vlastných učilištiach.

 

     Odborné učilište Chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave si vychováva pracovníkov pre vlastný závod, ale aj pre závod Duslo v Šali.

     Okolo 120 absolventov tohto učilišťa zaučených v odboroch prevádzkový chemik, laborantka, sústružník, kotliar, elektromontér a pradiarka každým rokom pomáha stabilizovať a vylepšovať kvalifikované robotnícke kádre vo vlastných závodoch.

Internát Odborného učilišťa Chemických závodov Juraja Dimitrova, v ktorom nachádza ubytovanie 250 učňov je pri Bielom Kríži v Bratislave. Foto: archív TASR, autor K. Cích/31. januára 1968

 

     Učni Odborného učilišťa Chemických závodov Juraja Dimitrova chodia týždeň na prax a ďalší týždeň do školy. O ich teoretickú výchovu sa stará 27 členný učiteľský zbor.

 

     Odborná škola s kapacitou 600 učňov má vlastný internát pre 250 žiakov, ostatní prichádzajú z blízkeho okolia. Má učňovskú školu, chemické laboratóriá, dielne a ďalšie vybavenia, ktoré poskytuje mladým ľuďom možnosť všestranného využitia voľného času v rôznych záujmových krúžkoch.

Pohľad na areál učňovskej školy CHZJD v Bratislave. Foto: archív TASR, autor K. Cích/31. januára 1968
Medzi najviac navštevované krúžky patrí aj krúžok spoločenského tanca, ktorý vedie Vladimír Mátuš. Navštevuje ho 40 učňov. Foto: archív TASR, autor K. Cích/31. januára 1968