Sekcia

Rok 1985:V Bratislave začína pracovať Centrálny dispečing prvej pomoci

Od ranných hodín 1. februára začal naplno pracovať nový Centrálny dispečing prvej pomoci a dopravy chorých v Bratislave.

 

     "Spolu štyria lekári a pätnásť zdravotných sestier v troch zmenách nepretržite bdie nad tým, aby sa chorým, menej či bezprostredne ohrozeným na živote dostala potrebná lekárska pomoc.

     Pracovníci dispečingu sú v neustálom rádiovom spojení so všetkými sanitnými vozidlami a zdravotníckymi zariadeniami na území Bratislavy. Z dispečingu majú neustále priame telefónne spojenie s nemocnicami. Ako prví v ČSSR v takomto rozsahu sú na centrálnom dispečingu aj lekári, čím sa umožní okamžite analyzovať vážnosť hláseného ochorenia alebo ohrozenia už pri konzultácii s volajúcim. Rádiové spojenie so sanitnými vozidlami a lekármi v nich umožní čo najrýchlejší zásah", píše sa v archívnej správe TASR.

Automatické telefónne spojenie pomocou automatickej elektronickej telefónnej ústredne E-100 s displejom v spojení s magnetickým záznamom všetkých hovorov. Na snímke vedúci lekár MUDr. Ladislav Pavlovič. Foto: archív TASR/31. januára 1985

 

     Dokonalé technické vybavenia Centrálneho dispečingu prvej pomoci (automatické telefónne spojenie, rádiové spojenie so všetkými vozidlami, automatická elektronická telefónna centrála E-100 s displejmi, ktorá umožňuje telefónne spojenie bez vytáčania čísel pomocou kódov) zvyšujú kapacitu dispečingu viac ako o tretinu.

MUDr. Ľubomír Šesták prijíma dôležité informácie od volajúceho. Foto: archív TASR/31. januára 1985