Sekcia

Rok 1951: Politické školenia začínajúcich spisovateľov

V Spisovateľskom dome v Budmericiach sa od začiatku septembra koná prvé politicko-literárne školenie začínajúcich autorov.

 

     "Na školení sa zúčastňuje vyše päťdesiat účastníkov z radov robotníkov, vysokoškolákov, mladých redaktorov, vojakov i stredoškolákov. Po prednáškach prebieha podrobná diskusia v krúžkoch, ktorou sa redaktori pripravujú na diskusiu v pléne", píše sa v archívnej správe TASR.

Na obrázku krúžok č. 4, ktorého členmi sú vedúci Viliam Turčány, Gustáv Hupka, Kornel Földvári, Ján Solovič, Vladimír Lukan, Andrej Chudoba a Ján Belička. Foto: archív TASR, autor L. Roller/11. septembra 1951