Sekcia

Biely Kostol: Obec neobchádzali ani panovníci či prezidenti

Pracovné príležitosti, zdravotnú starostlivosť, školstvo i obchodnú vybavenosť zdieľajú obyvatelia obce s Trnavčanmi.

FOTO: Dominanta obce Biely Kostol. Foto: TASR, autor L. Grinaj, 30. septembra 2016

 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1244, kedy kráľ Belo IV. pridelil trnavským hosťom zem Parna, čo je zhruba dnešné územie obce. Uvádza sa ako Alba Ecclesia, neskôr Weis Kirchen a jeho osudy boli po celý čas vždy nejako spojené s Trnavou.

Osada menila svojich majiteľov, najskôr boli to zemania z Lefantoviec, rád klarisiek z Trnavy, Peter z Pezinka, František Ujlaki, rod Esterházy, jezuiti, Uhorská kráľovská komora. Osadu však história v polovici 16. storočia zaznamenáva ako spustnutú, pravdepodobne v dôsledku vojenských konfliktov. No z roku 1712 už existuje súpis ôsmich želiarskych rodín, ktoré tam opäť žili. Rád jezuitov, ktorý založil v roku 1635 Trnavskú univerzitu, si obec vybral ako svoju oddychovú zónu, postavil si v nej v roku 1719 kaštieľ a založil malú farmu.

 

FOTO: Vládna delegácia na čele s predsedom vlády Antonínom Zápotockým prichádza na pole v Bielom Kostole. Foto: Archív TASR, autor K. Cích, 2. júna 1950

 

História Bieleho Kostola zapísala do obecnej kroniky aj viacero návštev najvyšších predstaviteľov krajiny. Na takú malú obec, akou Biely Kostol je, to je pomerne vysoká frekvencia, hoci jednotlivé návštevy delia aj desaťročia či stáročia, ak sa k tomu pripočítajú aj návštevy panovníkov. Naposledy bol v Bielom Kostole prezident SR Andrej Kiska.

 

 

K 770. výročiu prvej písomnej zmienky vydala obec Biely Kostol pri Trnave reprezentatívnu monografiu.

V publikácii, doplnenej množstvom historických fotografií, sa píše o vývoji obce naprieč storočiami až po dnešok. V kapitole o demografii sa možno dočítať, ako sa počet obyvateľov zvyšoval od roku 1869, kedy to bolo 234 duší, až po dnešok. Prudký nárast je zaznamenaný od roku 2005, kedy sa postupne stavajú i nové časti Bieleho Kostola. Autori sa venovali aj cirkevným dejinám, materiálnej i duchovnej kultúre obce.

 

 

V obci žije v súčasnosti 1750 obyvateľov. Z nich zhruba sedemdesiat percent je starousadlíkov a zostatok sú noví obyvatelia, ktorí sa v priebehu posledných dvanástich rokoch prisťahovali do novovzniknutých obytných štvrtí Parnas a Podolky, ktoré sú k Trnave lokalizované najbližšie.

Obec je veľmi úzko na Trnavu naviazaná, pracovné príležitosti, zdravotnú starostlivosť, kultúru, šport, stredné školstvo i obchodnú vybavenosť zdieľa s Trnavčanmi. Pred časom zatvorili aj základnú školu, nakoľko veľa rodičov vozí deti do škôl cestou do zamestnania práve do Trnavy.

 

Zdroj: TASR, Obec Biely Kostol

 

Prečítajte si ďalšie články uverejnené v rubrike Dedina vtedy