Sekcia

Rok 1979: Hit motoristov - autorádio Spider

Národný podnik Tesla Bratislava je monopolným výrobcom rádioprijímačov v Československu. V jeho závode v Dunajskej Strede vyrábajú autorádio Spider 108 B vo všetkých mutáciách.

 

     Autorádio Spider 108 B je zaradené do prvého akostného stupňa. Až 80 percent produkcie je určených na export.

Katarína Czibulová pri montáži napájacích šnúr. Foto: archív TASR, autor P. Šimončík/29. júla 1979

 

     Dvojrozsahové autorádiá Spider s kazetovým prehrávačom i bez neho nakúpia už tradiční odberatelia v NDR, Maďarsku a Francúzsku. O kvalite výrobkov z Dunajskej Stredy svedčí aj to, že dosiaľ nemali od náročných zahraničných partnerov žiadne reklamácie.

Jolana Nagyová pripravuje plošný spoj pred montážou. Foto: archív TASR, autor P. Šimončík/29. júla 1979