Sekcia

Rok 1961: Zraz mototuristov na Jahodníku

Na zraze mototuristov prežili 16. apríla mnohí milovníci motorizmu i s rodinami príjemnú nedeľu. Jeho účelom bolo oboznámiť ich s výhodami športových zájazdov a autocampingu.

 

     Na počesť 40. výročia založenia KSČ a v rámci akcií pred II. celoštátnym zjazdom Zväzarmu, usporiadala sekcia mototuristickej prípravy a športu pri Krajskom výbore Zväzarmu Západoslovenského kraja v nedeľu 16. apríla zraz mototuristov na Jahodníku pri Smoleniciach.

Zraz mototuristov na Jahodníku. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/16. apríla 1961
Zraz mototuristov na Jahodníku. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/16. apríla 1961

 

     Účelom tohto zrazu bolo oboznámiť mototuristov s výhodami športových zájazdov a autocampingu. Účastníkom zrazu predviedli i súťaž v príprave stravy v prírode.

Zraz mototuristov na Jahodníku. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/16. apríla 1961
Zraz mototuristov na Jahodníku. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/16. apríla 1961

 

     Na zraze motoristov sa zúčastnil i zaslúžilý majster športu Jaromír Pavelka so svojim spolujazdcom inž. Ivanom Mičíkom, ktorí predviedli na Tatre 603 terénnu ukážku pre všetkých zúčastnených vodičov.

Zraz mototuristov na Jahodníku. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/16. apríla 1961