Sekcia

Rok 1982: Sprístupnili Aleju hrdinov Dukly

Pri príležitosti 38. výročia Karpatsko-dukelskej operácie a Dňa Československej ľudovej armády otvoril armádny generál Martin Dzúr v priestoroch cintorína pri Pamätníku Čs. armády na Dukle Aleju hrdinov.

 

     Aleju hrdinov tvorí 15 búst najlepších veliteľov a vojakov, ktorí za zásluhy v bojoch o Duklu boli poctení titulom Hrdina Sovietskeho zväzu a Hrdina ČSSR. Slávnostne ju otvorili v sobotu 2. októbra pri príležitosti 38. výročia Karpatsko-dukelskej operácie a Dňa Československej ľudovej armády.

     "Pamiatku hrdinov si uctila delegácia Československej ľudovej armády na čele s ministrom národnej obrany ČSSR, armádnym generálom Martinom Dzúrom, delegácia hlavného velenia spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy vedená Ivanom Makarovičom Vološinom, delegácia strednej skupiny sovietskych vojsk, ktorú viedol Vladimír Michajlovic Rudenko, delegácia východoslovenských krajských straníckych a štátnych orgánov na čele s vedúcim tajomníkom KV KSS Jánom Pirčom a zástupcovia okresu Svidník", uvádza archívna správa TASR.

Prestrihnutie pásky pri otvorení Aleje hrdinov. Zľava:J. Pirč, M. Dzúr, I. M. Vološin. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/2. októbra 1982

 

     Aleja je dielom popredných slovenských výtvarníkov: národného umelca Jána Kulicha, zaslúžilého umelca Arpáda Račka, laureáta Štátnej ceny K. Gottwalda Alexandra Trizuljaka, Ladislava Beráka.

Akademický sochár Arpád Račko pripravuje portréty dvojnásobného Hrdinu ZSSR, Hrdinu ČSSR, maršala ZSSR Andreja Antonoviča Grečka, Hrdinu ZSSR, gardového seržanta Vladimíra Nikolajeviča Golovaňa, Hrdinu ČSSR, podplukovníka Jozefa Kholla a Hrdinu ZSSR, gardového seržanta Pavla Andrejeviča Kondyru. Foto: archív TASR, autor A. Haščák/2. októbra 1980

 

     Busty v nadživotnej veľkosti tu majú maršali ZSSR I. S. Konev, K. S. Moskalenko, a A. A. Grečko, armádni generáli L. Svoboda a K. Klapálek, generálmajori A. Sochor a R. Tesařík, podplukovníci J. Kholl a F. Vrána, kapitáni R. Jasiok a V. Opatrný, gardoví seržanti P. A. Kondyra, V. N. Golovaň a D. Karakulov a mladší seržant I. V. Babin.

Aleja hrdinov pozostáva z 15 portrétnych búst hrdinov Dukly. Je to kolektívne dielo významných slovenských výtvarníkov. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/1. októbra 1983